Czy wolno zarejestrować dowolną domenę internetową?

Otóż nie. Zgłaszając domenę internetową nie wolno wykorzystać cudzego znaku towarowego. Znaki towarowe mogą mieć formę słowną, słowno-graficzną i graficzną. Domena internetowa nie może naruszać praw własności do nazwy lub znaku słowno-graficznego.

Co to znaczy? Domena internetowa, którą chcemy zarejestrować, nie może być identyczna z nazwą chronionej marki w urzędach patentowych. Podobnie jest, gdy domena zawiera w sobie cudzy znak towarowy lub jest do niego bardzo podobna. Podobieństwo może zostać potraktowane, jako wykorzystywanie renomy i wizerunku marki. Takie działanie jest sprzeczne z prawem. Chodzi o sytuacje, w których nieprawne używanie cudzych znaków towarowych może prowadzić do wprowadzenia w błąd osób korzystających z sieci, upraszczając o podszywanie się pod inne marki.

Domena internetowa, jako znak towarowy

Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić przed zarejestrowaniem domeny internetowej, czy nie narusza ona cudzych znaków towarowych. Gdy domena internetowa jest tożsama lub podobna z zarejestrowanym przez inną firmę znakiem towarowym, grozi to utratą takiej domeny. Procedura odebrania praw do korzystania z domeny jest dość prosta. Zajmuje się tym sąd, na którego wyrok zgadzamy się w momencie rejestracji domeny. Wykupując prawa do użytkowania domeny z rozszerzeniem pl lub com.pl (nie ma możliwości wykupienia praw do domeny na własność), wyrażamy jednocześnie zgodę na dokonanie zapisu na sąd polubowny. Jest to warunek konieczny do utrzymywania nazwy domeny. Orzeczenia sądu stwierdzające naruszenie praw osoby trzeciej stanowi natomiast podstawę do wypowiedzenia mowy i odebrania praw do stosowania domeny.

Sprawdź, czy Twoja nowa domena internetowa nie naruszy praw innych firm.

Sprawdzać znaki towarowe dla firm działających w Polsce trzeba zarówno w Urzędzie Patentowym RP, jak i w bazach tak zwanych znaków wspólnotowych, czyli znaków chronionych prawnie na terenie całej Unii Europejskiej.

Domena internetowa, jest podstawowym elementem adresu strony internetowej – służy do identyfikacji tej strony, może być wykorzystana do oznaczania sprzedawanych przez firmy towarów lub usług. Taka praktyka, gdzie domena internetowa jest identyczna z marką oferty, jest powszechną, gdy działalność jest prowadzona w internecie. Warto zadbać o to, aby domena internetowa posiadała zdolności do odróżniania towarów i usług. Można się wtedy ubiegać o monopol patentowy i ochronę domeny, jako słowny znak towarowy. Wtedy sytuacja się odwraca, firma może walczyć z tymi, którzy jej renomę i wizerunek próbują wykorzystywać.

Maria Orkwiszewska

Ekspert nazewnictwa firm i produktów w firmie ANAGRAM Naming

www.anagram.pl

Dodaj komentarz